FANDOM


Botaniska Föreningen i Västmanlands län Wiki
BFVlogga 200x200

BFV

LinksRedigera

Botaniska Föreningen i Västmanlands län (BFV) bildades 2008. Läs mer på föreningens hemsida.

Genom att använda denna Wiki kan alla medlemmar i föreningen bidra till att sprida information om Västmanlands flora. Det kan till exempel röra att skriva utvärderingar, tolkningar och trender med hjälp av egna observationer och de observationer som läggs in i Artportalen.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.